CABO MET EN VOOR OUDERE MIGRANTEN

 

Na 20 jaar staakt stichting CABO haar activiteiten. Onze dank gaat uit naar de oudere migranten en vrijwilligers met wie wij hebben mogen samenwerken. Dank ook aan de gemeente Amsterdam die het werk van en met onze vrijwilligers in die tijd mogelijk maakte.

We blijven voorlopig nog bereikbaar via info@caboamsterdam.nl

Een deel van de activiteiten van stichting CABO, gericht op wonen en netwerkontwikkeling voor en door oudere migranten wordt opgepakt door Stichting WoonSaem www.woonsaem.nl